Language of document :

Kendelse afsagt af Personaleretten den 23. september 2008 - Adolf m.fl. mod Kommissionen

(Sag F-128/05) 1

Processprog: fransk

Formanden for Første Afdeling har besluttet, at sagen skal slettes af registeret.

____________

1 - EUT C 60 af 11.3.2006, s. 56.