Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu 23. septembri 2008. aasta määrus - Adolf jt versus komisjon

(Kohtuasi F-128/05)1

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Esimese koja esimees tegi määruse kohtuasja registrist kustutamiseks.

____________

1 - ELT C 60, 11.3.6, lk 56.