Language of document :

Virkamiestuomioistuimen määräys 23.9.2008 - Adolf ym. v. komissio

(Asia F-128/05)1

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Ensimmäisen jaoston puheenjohtajan määräyksellä asia on poistettu virkamiestuomioistuimen rekisteristä.

____________

1 - EUVL C 60, 11.3.2006, s. 56.