Language of document :

2008 m. rugsėjo 23 d. Tarnautojų teismo nutartis byloje Adolf ir kt. prieš Komisiją

(Byla F-128/05)1

Proceso kalba: prancūzų

Pirmosios kolegijos pirmininkas nutartimi nurodė išbraukti bylą iš registro.

____________

1 - OL C 60, 2006 3 11, p. 56.