Language of document :

Digriet tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku tat-23 ta' Settembru 2008 - Adolf et vs Il-Kummissjoni

(Kawża F-128/05)1

Lingwa tal-kawża: il-Franċiż

Il-president tal-Ewwel Awla ordna t-tħassir tal-kawża.

____________

1 - ĠU C 60, 11. 03. 06, p. 56..