Language of document :

Ordonanța Tribunalului Funcției Publice din 23 septembrie 2008 - Adolf și alţii/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-128/05)1

Limba de procedură: franceza

Președintele Camerei întâi a dispus radierea cauzei.

____________

1 - JO C 60 din 11.03.2006, p. 56.