Language of document :

Uznesenie Súdu pre verejnú službu z 23. septembra 2008 - Adolf a i./Komisia

(vec F-128/05)1

Jazyk konania: francúzština

Predseda prvej komory nariadil výmaz veci.

____________

1 - Ú. v. EÚ C 60, 11.3.2006, s. 56.