Language of document :

Sklep Sodišča za uslužbence z dne 23. septembra 2008 - Adolf in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-128/05)1

Jezik postopka: francoščina

Predsednik prvega senata je odredil izbris zadeve.

____________

1 - UL C 60, 11.3.2006, str. 56.