Language of document :

Personaldomstolens beslut av den 23 september 2008 - Adolf e.a. mot kommissionen

(Mål F-128/05)1

Rättegångsspråk: franska

Ordföranden på första avdelningen har förordnat om avskrivning av målet.

____________

1 - EUT C 60, 11.3.06, s. 56.