Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (prvního senátu) ze dne 23. dubna 2008 - Pickering v. Komise

(Věc F-103/05)1

(Veřejná služba - Úředníci - Odměna - Opravné koeficienty - Převod části služebních požitků mimo místo zaměstnání - Důchody - Vydání rozsudku pro zmeškání - Časová působnost jednacího řádu Soudu - Výplatní listy - Námitka protiprávnosti - Rovné zacházení mezi úředníky - Zásada ochrany legitimního očekávání, nabytá práva, zásada právní jistoty a povinnost péče - Povinnost uvést odůvodnění)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Stephen Pickering (La Hulpe, Belgie) (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: V. Joris a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení výplatních pásek žalobce za prosinec 2004, leden a únor 2005, jakož i následujících výplatních pásek v rozsahu, v němž používají údajně protiprávní ustanovení nařízení č. 723/2004, kterým se mění služební řád úředníků, týkající se převodu části odměny do země původu úředníka (původně T-393/05)

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý účastník řízení ponese své náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 10, 14.1.2006, s. 27 (věc původně zaregistrovaná u Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-393/05 a převedená na Soud pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15.12.2005).