Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. április 23-i ítélete - Pickering kontra Bizottság

(F-103/05. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Díjazás - Korrekciós együttható - A díjazás egy részének az alkalmazási helyen kívülre történő átutalása - Nyugdíj - Mulasztási eljárás - A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának időbeli hatálya - Illetmény-kimutatás - Jogellenességi kifogás - A tisztviselők közötti egyenlő bánásmód - A bizalomvédelem elve, szerzett jogok, a jogbiztonság elve és a gondoskodási kötelezettség - Indokolási kötelezettség)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Stephen Pickering (La Hulpe, Belgium) (képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Joris és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperes 2004. decemberi, 2005. januári és februári, valamint valamennyi azt követő illetmény-kimutatásainak annyiban történő megsemmisítése, amennyiben azok az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata módosításáról szóló, 2004. március 22-i 723/2004 rendeletben foglalt, a díjazás egy részének a származási országba történő utalására vonatkozó, állítólag jogellenes rendelkezéseket alkalmazzák (a korábbi T-393/05. sz. ügy)

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 10., 2006.1.14., 27. o. (Az ügyet eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságán T-393/05. számon vették nyilvántartásba, a 2005. december 15-i végzéssel pedig áttették az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez.)