Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 23 aprilie 2008 - Pickering/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-103/05)1

(Funcție publică - Funcționari - Remunerație - Coeficienți corectori - Transfer al unei părți din retribuții în afara țării în care a fost repartizat - Pensii - Procedură de judecare în lipsă - Aplicarea în timp a Regulamentului de procedură al Tribunalului - Fișe de remunerație - Excepție de ilegalitate- Egalitate de tratament între funcționari- Principiul protecției încrederii legitime, a drepturilor dobândite, principiul securității juridice și obligația de solicitudine - Obligația de motivare)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamant: Stephen Pickering (La Hulpe, Belgia) (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanţi: V. Joris și D. Martin, agenți)

Obiectul

Anularea fișelor de salariu ale reclamantului din lunile decembrie 2004, ianuarie și februarie 2005, precum și a tuturor fișelor subsecvente, în măsura în care acestea se întemeiază pe dispozițiile pretins ilegale din Regulamentul nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor, privind transferul unei părți din remunerație către țara de origine a funcționarului (fosta cauză T-393/05).

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 10, 14.01.2006 (cauză înregistrată inițial la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene cu numărul T-393/05 și transferată Tribunului Funcției Publice a Uniunii Europene prin ordonanța din 15.12.2005).