Language of document :

Personaldomstolens dom (första avdelningen) av den 23 april 2008 - Pickering mot kommissionen

(Mål F-103/05)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Korrigeringskoefficient - Överföring av en del av lönen till tjänstemannens hemland - Pensioner - Felaktigt förfarande - Tillämpning i tiden av förstainstansrättens rättegångsregler - Lönebesked - Invändning om rättstridighet - Likabehandling av tjänstemän - Principen om skydd för berättigade förväntningar, förvärvade rättigheter, rättsäkerhetsprincipen och omsorgsplikten)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Stephen Pickering (La Hulpe, Belgien) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: V. Joris och D. Martin, båda i egenskap av ombud)

Saken

Ogiltigförklaring av sökandens lönebesked för december 2004, januari 2005 och februari 2005 samt alla senare lönesked i den utsträckning som de utgör en tillämpning av de påstått rättstridiga bestämmelserna i förordning nr 723/2004 av den 22 mars 2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna rörande överföring av en del av tjänstemannens lön till vederbörandes hemland (tidigare mål T-393/05).

Domslut

Talan ogillas.

Vardera parten ska bära sin rättegångskostnad.

____________

1 - ) EUT C 10 av den 14.01.2006, s. 27 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-393/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005)