Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu ze dne 23. dubna 2008 - Bain a další v. Komise

(Věc F-112/05)1

(Veřejná služba - Úředníci - Odměňování - Opravné koeficienty - Převod části výdělků mimo stát zaměstnání - Důchody - Rozhodnutí pro zmeškání - Časová účinnost jednacího řádu Soudu - Výplatní pásky - Námitka protiprávnosti)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Neil Bain, (Brusel, Belgie), Obhijit Chatterjee, (Brusel, Belgie), Richard Fordham, (Bergen, Nizozemsko), Roger Hurst, (Bergen, Nizozemsko), (zástupce: N. Lhoëst, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: V. Joris a D. Martin, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení výplatních pásek žalobců za měsíce únor, březen a duben 2005, jakož i veškerých následných výplatních pásek v té části, v níž se uplatňují údajně protiprávní ustanovení nařízení č. 723/2004, jímž se mění služební řád úředníků, o převodu části výdělků do země úředníkova původu (původně T-419/05)

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá jako nepřípustná.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 48, 25. 2. 2006, s. 36 (věc původně zapsána před Soudem prvního stupně Evropských společenství pod číslem věci T-419/05 a předána Soudu pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15. 12. 2005).