Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 23.4.2008 - Bain ym. v. komissio

(Asia F-112/05)1

(Henkilöstö - Virkamiehet - Palkkaus - Korjauskertoimet - Palkan osan siirtäminen asemapaikkavaltion ulkopuolelle - Eläkkeet - Menettely vastaajan poissa ollessa - Ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen työjärjestyksen ajallinen soveltamisala - Palkkakuitit - Lainvastaisuusväite)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Neil Bain (Bryssel, Belgia), Obhijit Chatterjee (Bryssel, Belgia), Richard Fordham (Bergen, Alankomaat) ja Roger Hurst (Bergen, Alankomaat) (edustaja: asianajaja N. Lhoëst)

Vastaaja: Euroopan yhteisöjen komissio (asiamiehet: V. Joris ja D. Martin)

Oikeudenkäynnin kohde

Kantajien palkkalaskelmien kumoaminen helmi-, maalis- ja huhtikuulta 2005 sekä kaikkien myöhempien palkkalaskelmien kumoaminen siltä osin kuin niissä sovelletaan lainvastaisiksi väitettyjä henkilöstösääntöjen muuttamisesta annetun asetuksen N:o 723/2004 säännöksiä, jotka koskevat palkan osan siirtämistä virkamiehen lähtömaahan (aikaisemmin T-419/05)

Tuomiolauselma

Kanne jätetään tutkimatta.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 48, 25.2.2006, s. 36 (asia on alun perin merkitty numerolla T-419/05 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteriin, josta se on 15.12.2005 annetulla määräyksellä siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).