Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (első tanács) 2008. április 23-i ítélete - Bain és társai kontra Bizottság

(F-112/05. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Díjazás - Korrekciós együttható - A díjazás egy részének az alkalmazási helyen kívülre történő átutalása - Nyugdíj - Mulasztási eljárás - A Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzatának időbeli hatálya - Illetmény-kimutatás - Jogellenességi kifogás)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Neil Bain (Brüsszel, Belgium), Obhijit Chatterjee (Brüsszel, Belgium), Richard Fordham (Bergen, Hollandia), Roger Hurst (Bergen, Hollandia) (képviselő: N. Lhoëst ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: V. Joris és D. Martin meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

A felperesek 2005. februári, márciusi, áprilisi és valamennyi azt követő illetmény-kimutatásainak annyiban történő megsemmisítése, amennyiben azok az Európai Közösségek tisztviselőinek személyzeti szabályzata módosításáról szóló, 2004. március 22-i 723/2004 rendeletben foglalt, a díjazás egy részének a származási országba történő utalására vonatkozó, állítólag jogellenes rendelkezéseket alkalmazzák (a korábbi T-419/05. sz. ügy).

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet, mint elfogadhatatlant, elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 48., 2006.2.25., 36. o. (Az ügyet eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságán T-419/05. számon vették nyilvántartásba, a 2005. december 15-i végzéssel pedig áttették az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez.)