Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (Camera întâi) din 23 aprilie 2008 - Bain şi alţii/Comisia Comunităţilor Europene

(Cauza F-112/05)1

(Funcție publică - Funcționari - Remunerație - Coeficienți corectori - Transfer al unei părți din retribuții în afara țării în care a fost repartizat - Pensii - Procedură de judecare în lipsă - Aplicarea în timp a Regulamentului de procedură al Tribunalului - Fișe de remunerație - Excepție de ilegalitate)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Neil Bain (Bruxelles, Belgia), Obhijit Chatterjee, (Bruxelles, Belgia), Richard Fordham, (Bergen, Ţările de Jos), Roger Hurst, (Bergen, Ţările de Jos), (reprezentant: N. Lhoëst, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităţilor Europene (reprezentanţi: V. Joris şi D. Martin, agenţi)

Obiectul

Anularea fișelor de salariu ale reclamanţilor din lunile februarie, martie și aprilie 2005, precum și a tuturor fișelor subsecvente, în măsura în care acestea se întemeiază pe dispozițiile pretins ilegale din Regulamentul nr. 723/2004 de modificare a Statutului funcționarilor, privind transferul unei părți din remunerație către țara de origine a funcționarului (fosta cauză T-419/05).

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 48, 25.2.2006, p. 36 (cauză înregistrată inițial la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene cu numărul T-419/05 și transferată Tribunului Funcției Publice a Uniunii Europene prin ordonanța din 15.12.2005).