Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (prvi senat) z dne 23. aprila 2008 - Bain in drugi proti Komisiji

(Zadeva F-112/05)1

(Javni uslužbenci - Uradniki - Plačilo - Korekcijski količniki - Prenos dela prejemkov izven države razporeditve - Pokojnine - Postopek z zamudno sodbo - Časovna veljavnost Poslovnika Sodišča prve stopnje - Plačilni listi - Ugovor nezakonitosti)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeče stranke: Neil Bain (Bruselj, Belgija), Obhijit Chatterjee (Bruselj, Belgija), Richard Fordham (Bergen, Nizozemska), Roger Hurst (Bergen, Nizozemska) (zastopnik: N. Lhoëst, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti (zastopnika: M. V. Joris in M. D. Martin, zastopnika)

Predmet zadeve

Razglasitev ničnosti plačilnih listov tožečih strank za februar, marec in april 2005 ter vseh nadaljnjih plačilnih listov, če so v njih uporabljene domnevno nezakonite določbe Uredbe št.º723/2004, ki spreminja Kadrovske predpise za uradnike Evropskih skupnosti, v zvezi s prenosom dela plačila v državo članico, iz katere izvira uradnik (prej T-419/05).

Izrek sodbe

1)    Tožba se zavrže kot nedopustna.

2)    Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 48, 25.2.2006, str. 36 (zadeva je bila najprej vpisana pri Sodišču prve stopnje Evropskih Skupnosti pod številko T-419/05 in nato posredovana Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).