Language of document :

Personaldomstolens (första avdelningen) dom av den 23 april 2008 - Bain m.fl. mot kommissionen

(Mål F-112/05)(1)

(Personalmål - Tjänstemän - Lön - Korrigeringskoefficienter - Överföring av en del av lönen utanför tjänstgöringslandet - Pensioner - Tredskodomsförfarande - Tillämpning i tiden av förstainstansrättens rättegångsregler - Lönebesked - Invändning om rättsstridighet)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Neil Bain (Bryssel, Belgien), Obhijit Chatterjee (Bryssel, Belgien), Richard Fordham (Bergen, Nederländerna), Roger Hurst (Bergen, Nederländerna) (ombud: advokaten N. Lhoëst)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: V. Joris och D. Martin)

Saken

Ogiltigförklaring av sökandens lönebesked för februari, mars och april månad 2005, liksom av alla efterföljande lönebesked i den mån som de innebär en tillämpning av de påstådda rättsstridiga bestämmelserna i förordning nr 723/2004 om ändring av tjänsteföreskrifterna för tjänstemän i Europeiska gemenskaperna och anställningsvillkoren för övriga anställda i Europeiska gemenskaperna (tidigare T-419/05).

Domslut

Talan avvisas.

Vardera part ska bära sina rättegångskostnader.

____________

1 - ) EUT C 48 av den 25.02.2006, s. 36 (målet var ursprungligen registrerat vid Europeiska gemenskapernas förstainstansrätt under nummer T-419/05 och överfördes till Europeiska unionens personaldomstol genom beslut av den 15.12.2005).