Language of document :

Žaloba podaná dne 24. ledna 2008 - Tomas v. Parlament

(Věc F-13/08)

Jednací jazyk: litevština

Účastníci řízení

Žalobce: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazachstán) (zástupce: M. Michalauskas, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o propuštění žalobce a náhradě vzniklé hmotné a nehmotné újmy

Návrhová žádání žalobce

zrušit rozhodnutí orgánu oprávněného ke jmenování o propuštění žalobce;

uložit žalované zaplacení částky ve výši 125 000 eur jako náhradu vzniklé hmotné a nehmotné újmy;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________