Language of document :

Sag anlagt den 24. januar 2008 - Tomas mod Parlamentet

(Sag F-13/08)

Processprog: litauisk

Parter

Sagsøger: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazakhstan) (ved avocat Michalauskas)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at afskedige sagsøgeren og erstatning for sagsøgerens ikke-økonomiske og økonomiske skade

Sagsøgerens påstande

Annullation af ansættelsesmyndighedens afgørelse om at afskedige sagsøgeren

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale Stanislovas Tomas en erstatning på 125 000 EUR for sagsøgerens ikke-økonomiske og økonomiske skade.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________