Language of document :

24. jaanuaril 2008 esitatud hagi - Tomas versus parlament

(Kohtuasi F-13/08)

Kohtumenetluse keel: leedu

Pooled

Hageja: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kasahstan) (esindaja: advokaat M. Michalauskas)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada ametisse nimetava asutuse otsus hageja teenistusest vabastamise kohta ning mittevaralise ja varalise kahju hüvitamise nõue.

Hageja nõuded

Tühistada ametisse nimetava asutuse otsus hageja teenistusest vabastamise kohta;

mõista kostjalt hageja kasuks välja 125 000 euro suurune summa mittevaralise ja varalise kahju hüvitamiseks,

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________