Language of document :

Tožba, vložena 24. januarja 2008 - Tomas proti Parlamentu

(Zadeva F-13/08)

Jezik postopka: litovščina

Stranki

Tožeča stranka: Stanislovas Tomas (Pavlodar, Kazahstan) (zastopnik: M. Michalauskas, odvetnik)

Tožena stranka: Evropski parlament

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti odločbe organa, pristojnega za imenovanje, o odpustu tožeče stranke in povračilo nastale nepremoženjske in premoženjske škode.

Predlogi tožeče stranke

Odločba organa, pristojnega za imenovanje, o odpustu tožeče stranke naj se razglasi za nično;

toženi stranki naj se naloži, naj tožeči stranki plača znesek 125.000 eurov za nepremoženjsko in premoženjsko škodo, ki ji je nastala;

Evropskemu parlamentu naj se naloži plačilo stroškov.

____________