Language of document :

Talan väckt den 24 januari 2008 - Tomas mot parlamentet

(Mål F-13/08)

Rättegångsspråk: litauiska

Parter

Sökande: Stanislovas Tomas (Pavlodar (Kazakstan)) (ombud: advokaten M. Michalauskas)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Dels talan om ogiltigförklaring av tillsättningsmyndighets beslut att säga upp sökanden, dels talan om ersättning för ideell och materiell skada.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens beslut att säga upp sökanden,

förplikta svaranden att utge ett belopp om 125 000 euro till sökanden som ersättning för ideell och ekonomisk skada, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________