Language of document :

Žaloba podaná dne 5. února 2008 - X v. Parlament

(Věc F-14/08)

Jednací jazyk: řečtina

Účastníci řízení

Žalobce: X (Lucemburk, Lucemburské velkovévodství) (zástupce: V. Christianos, advokát)

Žalovaný: Evropský parlament

Předmět a popis sporu

Zrušení rozhodnutí, kterým měl personální ředitel Evropského parlamentu za to, že žalobce není postižen úplnou a trvalou invaliditou, která mu neumožňuje plnit služební povinnosti, a stanoviska komise pro invaliditu vydané dne 27. června 2007.

Návrhové žádání žalobce

Zrušit rozhodnutí, kterým měl personální ředitel Evropského parlamentu za to, že žalobce není postižen úplnou a trvalou invaliditou, která mu neumožňuje plnit služební povinnosti, a stanovisko komise pro invaliditu vydané dne 27. června 2007;

vrátit spis komisi pro invaliditu, aby o něm znovu rozhodla;

uložit Evropskému parlamentu náhradu nákladů řízení.

____________