Language of document :

Sag anlagt den 5. februar 2008 - X mod Parlamentet

(Sag F-14/08)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: X (Luxembourg, Storhertugdømmet Luxembourg) (ved avocat V. Christianos)

Sagsøgt: Europa-Parlamentet

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af den afgørelse, hvorved Europa-Parlaments personaledirektør har vurderet, at sagsøgeren ikke er ramt af vedvarende, total invaliditet, som medfører, at sagsøgeren er ude af stand til at gøre tjeneste, samt af invaliditetsudvalgets udtalelse af 27. juni 2007.

Sagsøgerens påstande

Annullation af den afgørelse, hvorved Europa-Parlaments personaledirektør har vurderet, at sagsøgeren ikke er ramt af vedvarende, total invaliditet, som medfører, at sagsøgeren er ude af stand til at gøre tjeneste, samt af invaliditetsudvalgets udtalelse af 27. juni 2007.

Sagen oversendes til invaliditetsudvalget til fornyet behandling.

Europa-Parlamentet tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________