Language of document :

5. veebruaril 2008 esitatud hagi - X versus Parlament

(Kohtuasi F-14/08)

Kohtumenetluse keel: kreeka

Pooled

Hageja: X (Luksembourg, Luksemburgi Suurhertsogiriik) (esindaja: advokaat V. Christianos)

Kostja: Euroopa Parlament

Hagi eseme ja sisu kirjeldus

Nõue tühistada esiteks Euroopa Parlamendi personalidirektori otsus, mille kohaselt hageja ei ole püsivalt ja täielikult töövõimetu, nii et ta ei saa täita oma tööülesandeid, ja teiseks nõue tühistada töövõimetuskomitee 27. juuni 2007. aasta arvamus.

Hageja nõuded

Tühistada esiteks Euroopa Parlamendi personalidirektori otsus, mille kohaselt hageja ei ole püsivalt ja täielikult töövõimetu, nii et ta ei saa täita oma tööülesandeid, ja teiseks tühistada töövõimetuskomitee 27. juuni 2007. aasta arvamus;

saata toimik tagasi töövõimetuskomiteele uue otsuse tegemiseks;

mõista kohtukulud välja Euroopa Parlamendilt.

____________