Language of document :

Beroep ingesteld op 5 februari 2008 - X / Parlement

(Zaak F-14/08)

Procestaal: Grieks

Partijen

Verzoekende partij: X (Luxemburg, Groothertogdom Luxemburg) (vertegenwoordiger: V. Christianos, advocaat)

Verwerende partij: Europees Parlement

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het besluit waarbij de directeur Personeelszaken van het Europees Parlement heeft vastgesteld dat verzoekster niet was getroffen door een volledige en blijvende invaliditeit waardoor zij niet haar werkzaamheden kon uitoefenen alsmede nietigverklaring van het advies dat de invaliditeitscommissie op 27 juni 2007 heeft uitgebracht

Conclusies

nietigverklaring van het besluit waarbij de directeur Personeelszaken van het Europees Parlement heeft vastgesteld dat verzoekster niet was getroffen door een volledige en blijvende invaliditeit waardoor zij niet haar werkzaamheden kon uitoefenen alsmede van het advies dat de invaliditeitscommissie op 27 juni 2007 heeft uitgebracht;

verwijzing van het dossier naar de invaliditeitscommissie voor een nieuwe beslissing;

verwijzing van het Europees Parlement in de kosten van de procedure.

____________