Language of document :

Жалба, подадена на 21 март 2008 г. - Schell/Комисия

(Дело F-36/08)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Arno Schell (Брюксел, Белгия) (представител: F. Frabetti, avocat)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството

Отмяна на доклада за развитие на кариерата на жалбоподателя за периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г. и отмяна на доклада му за повишение за 2007 г.

Искания на жалбоподателя

Да се отмени доклада за развитие на кариерата на жалбоподателя за периода от 1 януари 2006 г. до 31 декември 2006 г. и доклада му за повишение за 2007 г.,

да се осъди Комисията на Европейските общности да заплати съдебните разноски.

____________