Language of document :

Žaloba podaná dne 21. března 2008 - Schell v. Komise

(Věc F-36/08)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Arno Schell (Brusel, Belgie) (zástupce: F. Frabetti, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství

Předmět a popis sporu

Zrušení zprávy o vývoji služebního postupu žalobce za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 a zrušení jeho hodnotící zprávy z roku 2007.

Návrhové žádání žalobce

zrušit zprávu o vývoji služebního postupu žalobce za období od 1. ledna 2006 do 31. prosince 2006 a jeho hodnotící zprávu z roku 2007;

uložit Komisi Evropských společenství náhradu nákladů řízení.

____________