Language of document :

Sag anlagt den 21. marts 2008 - Schell mod Kommissionen

(Sag F-36/08)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Arno Schell (Bruxelles, Belgien) (ved avocat F. Frabetti)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006 og annullation af hans forfremmelsesrapport for 2007.

Sagsøgerens påstande

Annullation af sagsøgerens karriereudviklingsrapport for perioden fra den 1. januar 2006 til den 31. december 2006 og af hans forfremmelsesrapport for 2007.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber tilpligtes at betale sagens omkostninger.

____________