Language of document :

Tožba, vložena 21. marca 2008 - Schell proti Komisiji

(Zadeva F-36/08)

Jezik postopka: francoščina

Stranki

Tožeča stranka: Arno Schell (Bruxelles, Belgija) (zastopnik: F. Frabetti, odvetnik)

Tožena stranka: Komisija Evropskih skupnosti

Predmet in opis spora

Razglasitev ničnosti kariernega ocenjevalnega poročila tožeče stranke za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006 in razglasitev ničnosti njenega poročila o napredovanju za leto 2007.

Predlogi tožeče stranke

za nični naj se razlasita karierno ocenjevalno poročilo tožeče stranke za obdobje od 1. januarja 2006 do 31. decembra 2006 in njeno poročilo o napredovanju za leto 2007;

Komisiji Evropskih skupnosti naj se naloži plačilo stroškov.

____________