Language of document :

Talan väckt den 21 mars 2008 - Schell mot kommissionen

(Mål F-36/08)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Arno Schell (Bryssel, Belgien) (ombud: advokaten F. Frabetti)

Svarande: Europeiska gemenskapernas kommission

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden den 1 januari 2006-31 december 2006 och ogiltigförklaring av dennes befordringsrapport för år 2007.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara sökandens karriärutvecklingsrapport för perioden den 1 januari 2006-31 december 2006 och dennes befordringsrapport för år 2007, och

förplikta Europeiska gemenskapernas kommission att ersätta rättegångskostnaderna.

____________