Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 20. martā - Meister/ITSB

(lieta F-37/08)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītājs: Herbert Meister, Alikante (Spānija) (pārstāvis - H. J. Zimmermann, Rechtsanwalt)

Atbildētājs: Iekšējā tirgus saskaņošanas birojs (preču zīmes, paraugi un modeļi)

Strīda priekšmets un apraksts

Atcelt ITSB netieši izteikto lēmumu noraidīt prasītāja sūdzību par apgalvotām kļūdām viņa novērtējumos

Prasītāja prasījumi:

atcelt ITSB priekšsēdētāja 2008. gada 3. janvāra netieši izteikto lēmumu noraidīt prasītāja 2007. gada 27. augusta sūdzību;

piespriest ITSB samaksāt prasītājam atlīdzību par morālo kaitējumu (tiesas noteiktā apmērā);

piespriest ITSB atlīdzināt tiesāšanās izdevumus;

pakārtoti, atcelt prasītājam 2008. gada 7. janvārī paziņoto ITSB priekšsēdētāja lēmumu noraidīt 2007. gada 27. augusta sūdzību.

____________