Language of document :

Beroep ingesteld op 20 maart 2008 - Meister / BHIM

(Zaak F-37/08)

Procestaal: Duits

Partijen

Verzoekende partij: Herbert Meister (Alicante, Spanje) (vertegenwoordiger: H.-J. Zimmermann, advocaat)

Verwerende partij: Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen)

Voorwerp en beschrijving van het geding

Nietigverklaring van het stilzwijgend besluit houdende afwijzing van verzoekers klacht over vermeende fouten in zijn beoordelingen

Conclusies

nietigverklaring van het stilzwijgend besluit van de voorzitter van het BHIM van 3 januari 2008 houdende afwijzing van verzoekers klacht van 27 augustus 2007;

veroordeling van het BHIM tot betaling aan verzoeker van een (door het Gerecht te bepalen) bedrag ter vergoeding van de immateriële schade;

verwijzing van het Bureau voor harmonisatie binnen de interne markt (merken, tekeningen en modellen) in de kosten van de procedure;

subsidiair, nietigverklaring van het op 7 januari 2008 aan verzoeker overhandigde besluit van de voorzitter van het BHIM tot afwijzing van de klacht van 27 augustus 2007.

____________