Language of document :

Acțiune introdusă la 20 martie 2008 - Meister/OAPI

(Cauza F-37/08)

Limba de procedură: germana

Părțile

Reclamant: Herbert Meister (Alicante, Spania) (reprezentant: H.-J. Zimmermann, Rechtsanwalt)

Pârât: Oficiul pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale)

Obiectul și descrierea litigiului

Anularea deciziei OAPI de respingere tacită a reclamației formulate de reclamant cu privire la pretinsele erori din rapoarte de evaluare întocmite în privința sa

Concluziile reclamantului

Anularea deciziei Președintelui OAPI din 3 ianuarie 2008 de respingere tacită a reclamației formulate de reclamant la 27 august 2007;

obligarea OAPI să plătească o sumă (evaluată de Tribunal) reprezentând daune morale;

obligarea Oficiului pentru Armonizare în cadrul Pieței Interne (mărci, desene și modele industriale) la plata cheltuielilor de judecată;

în subsidiar, anularea deciziei Președintelui OAPI de respingere a reclamației din 27 august 2007, comunicate reclamantului la 7 ianuarie 2008.

____________