Language of document :

Talan väckt den 20 mars 2008 - Herbert Meister mot harmoniseringsbyrån

(Mål F-37/08)

Rättegångsspråk: tyska

Parter

Sökande: Herbert Meister (Alicante, Spanien) (ombud: H.-J. Zimmermann, Rechtsanwalt)

Svarande: Byrån för harmonisering inom den inre marknaden (varumärken, mönster och modeller)

Saken och beskrivning av tvisten

Ogiltigförklaring av harmoniseringsbyråns underförstådda beslut om avslag på sökandens klagomål angående påstådda felaktigheter i dennes betygsrapport

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det underförstådda beslut om avslag på det klagomål som sökanden anförde den 27 augusti 2007, vilket fattades av harmoniseringsbyråns ordförande den 3 januari 2008,

förplikta harmoniseringsbyrån att utge skadestånd till sökanden för ideell skada, med ett belopp som personaldomstolen finner lämpligt,

förplikta harmoniseringsbyrån att ersätta rättegångskostnaderna,

alternativt, ogiltigförklara det beslut som fattades av harmoniseringsbyråns ordförande om avslag på det klagomål som sökanden anförde den 27 augusti 2007, vilket lämnades till sökanden den 7 januari 2008.

____________