Language of document :

7. jaanuaril 2008 esitatud hagi - Jessica Blais versus Euroopa Keskpank

(Kohtuasi F-6/08)

Kohtumenetluse keel: saksa

Pooled

Hageja: Jessica Blais (Frankfurt am Main, Saksamaa) (esindaja: advokaat B. Karthaus)

Kostja: Euroopa Keskpank

Kohtuvaidluse ese ja kirjeldus

Nõue tühistada Euroopa Keskpanga otsus, milles keelduti hagejale kodumaalt lahkumise toetuse maksmisest põhjendusel, et hagejal puudus 10 aastat enne kostja teenistusse astumist elukoht väljaspool oma teenistuskoha liikmesriigi territooriumi vastavalt Conditions of Employment'i (CoE) artikli 17 punktile ii.

Hageja nõuded

Tühistada Euroopa Keskpanga 15. augusti 2007. aasta otsus, milles keelduti hagejale kodumaalt lahkumise toetuse maksmisest Euroopa Keskpanga presidendi 8. novembri 2007. aasta otsusega;

mõista kohtukulud välja kostjalt.

____________