Language of document :

Kanne 7.1.2008 - Blais v. Euroopan keskuspankki

(Asia F-6/08)

Oikeudenkäyntikieli: saksa

Asianosaiset

Kantaja: Jessica Blais (Frankfurt am Main, Saksa) (edustaja: asianajaja B. Karthaus)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki

Oikeusriidan kohde ja kuvaus

Euroopan keskuspankin päätöksen kumoaminen; tällä päätöksellä kantajalle ei myönnetty ulkomaankorvausta sillä perusteella, että kantajalla ei ollut palvelussuhteen ehtojen 17 artiklan ii alakohdan mukaisesti 10 vuoden ajan ennen vastaajan palvelukseen tuloaan kotipaikkaa palveluspaikkansa jäsenvaltion alueen ulkopuolella.

Vaatimukset

Euroopan keskuspankin pääjohtajan 8.11.2007 tekemän päätöksen muodossa 15.8.2007 tehty Euroopan keskuspankin päätös olla myöntämättä kantajalle ulkomaankorvausta on kumottava

Euroopan keskuspankki on velvoitettava korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

____________