Language of document :

Prasība, kas celta 2008. gada 7. janvārī - Blais/Eiropas Centrālā banka

(lieta F-6/08)

Tiesvedības valoda - vācu

Lietas dalībnieki

Prasītāja: Jessica Blais, Frankfurte pie Mainas (Vācija) (pārstāvis - B. Karthaus, advokāts)

Atbildētāja: Eiropas Centrālā banka

Strīda priekšmets un apraksts

Eiropas Centrālās bankas lēmuma nepiešķirt prasītājai ekspatriācijas pabalstu ar pamatojumu, ka prasītājas dzīvesvieta atbilstoši Nodarbināšanas kārtības 17. panta ii) daļai 10 gadus pirms stāšanās amatā pie atbildētāja neatradās ārpus dalībvalsts teritorijas, kurā tā tika pieņemta darbā.

Prasītājas prasījumi:

atcelt Eiropas Centrālās bankas 2007. gada 15. augusta lēmumu nepiešķirt prasītājai ekspatriācijas pabalstu, kas apstiprināts ar Eiropas Centrālās bankas prezidenta 2007. gada 8. novembra lēmumu;

piespriest atbildētājai atlīdzināt tiesāšanās izdevumus.

____________