Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (třetího senátu) ze dne 24. června 2008 - Cerafogli a Paolo Poloni v. ECB

(Věc F-116/05)1

(Veřejná služba - Zaměstnanci ECB - Odměny - Metoda výpočtu roční opravy odměn - Provedení rozsudku soudu Společenství - Potvrzující akt - Nepřípustnost)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobci: Maria Concetta Cerafogli a Paolo Poloni (Frankfurt nad Mohanem, Německo), (zástupci: G. Vandersanden a L. Levi, advokáti)

Žalovaná: Evropská centrální banka (zástupci: F. Malfrère a K. Sugar, jako zmocněnci, ve spolupráci s H.-G. Kamannem, advokátem)

Předmět věci

Zaprvé zrušení výplatních pásek žalobců od července 2001, tak jak byly vydány Evropskou centrální bankou v květnu 2005 v důsledku plnění povinností vyplývajících z rozsudku Soudu ze dne 20. listopadu 2003, vydaného ve věci T-63/02, Cerafogli a Poloni v. ECB, jakož i zadruhé, návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se odmítá jako nepřípustná.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady.

____________

1 - Úř. věst. C 48, 25.2.2005 (věc původně zaregistrovaná u Soudu prvního stupně Evropských společenství pod číslem T-431/05 a převedená na Soud pro veřejnou službu Evropské unie usnesením ze dne 15. 12. 2005).