Language of document :

Virkamiestuomioistuimen tuomio (täysistunto) 24.6.2008 - Cerafogli ja Paolo Poloni v. EKP

(Asia F-116/05)1

(Henkilöstö - EKP:n henkilöstö - Palkkaus - Vuosittaisten palkantarkistusten laskentamenetelmä - Yhteisöjen tuomioistuinten tuomioiden täytäntöönpano - Vahvistava päätös - Tutkimatta jättäminen)

Oikeudenkäyntikieli: ranska

Asianosaiset

Kantajat: Maria Concetta Cerafogli ja Paolo Poloni (Frankfurt-am-Main, Saksa) (edustajat: asianajajat G. Vandersanden ja L. Levi)

Vastaaja: Euroopan keskuspankki (asiamiehet: F. Malfrère ja K. Sugar, avustajaan asianajaja H.-G. Kamann)

Oikeudenkäynnin kohde

Yhtäältä kantajien palkkalaskelmien kumoaminen heinäkuulta 2001, sellaisina kuin Euroopan keskuspankki on ne toukokuussa 2005 laatinut pannakseen täytäntöön ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen asiassa T-63/02, Cerafogli ja Poloni vastaan EKP, 20.11.2003 antaman tuomion, ja toisaalta vahingonkorvausvaatimus

Tuomiolauselma

Kanne jätetään tutkimatta.

Asianosaiset vastaavat omista oikeudenkäyntikuluistaan.

____________

1 - EUVL C 48, 25.2.2005 (asia on alun perin merkitty numerolla T-431/05 Euroopan yhteisöjen ensimmäisen oikeusasteen tuomioistuimen rekisteriin, josta se on 15.12.2005 annetulla määräyksellä siirretty Euroopan unionin virkamiestuomioistuimeen).