Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (teljes ülés) 2008. június 24-i ítélete - Cerafogli és Paolo Poloni kontra EKB

(F-116/05. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Az EKB személyzete - Díjazás - A díjazás éves kiigazításának számítási módja - A közösségi bíróság ítéletének végrehajtása - Megerősítő aktus - Elfogadhatatlanság)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperesek: Maria Concetta Cerafogli és Paolo Poloni (Frankfurt am Main, Németország) (képviselők: G. Vandersanden és L. Levi ügyvédek)

Alperes: Európai Központi Bank (képviselők: F. Malfrère és K. Sugar meghatalmazottak, segítőjük: H.-G. Kamann ügyvéd)

Az ügy tárgya

Egyrészt a felpereseknek az Európai Központi Bank által az Elsőfokú Bíróság T-63/02. sz., Cerafogli és Poloni kontra EKB ügyben 2003. november 20-án hozott ítéletének végrehajtásaképpen 2005 májusában elkészített 2001. júliusi illetményjegyzékének megsemmisítése, másrészt kártérítés iránti kérelem

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet mint elfogadhatatlant elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 48., 2005.2.25. (Az ügyet eredetileg az Európai Közösségek Elsőfokú Bíróságán T-431/05. számon vették nyilvántartásba, a 2005. december 15-i végzéssel pedig áttették az Európai Unió Közszolgálati Törvényszékéhez).