Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcţiei Publice (ședință plenară) din 24 iunie 2008 -Cerafogli și Poloni/Banca Centrală Europeană

(Cauza F-116/05)1

(Funcție publică - Personalul BCE - Remunerație - Metodă de calcul al adaptării anuale a remunerațiilor - Executarea unei hotărâri a instanței comunitare - Act confirmativ - Inadmisibilitate)

Limba de procedură: franceza

Părţile

Reclamanţi: Maria Concetta Cerafogli și Paolo Poloni (Frankfurt am Main, Germania) (reprezentanţi: G. Vandersanden și L. Levi, avocats)

Pârâtă: Banca Centrală Europeană (reprezentanţi: F. Malfrère și K. Sugar, în calitate de agenți, asistați de H.-G. Kamann, avocat)

Obiectul

Pe de o parte, anularea fișelor de salariu ale reclamanților pentru luna iulie 2001, astfel cum au fost întocmite de Banca Centrală Europeană în mai 2005, în executarea Hotărârii Tribunalului din 20 noiembrie 2003 pronunțate în cauza T-63/02, Cerafogli și Poloni/BCE, precum și, pe de altă parte, o cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea ca inadmisibilă.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 48, 25.2.2005 (cauză înregistrată inițial la Tribunalul de Primă Instanță al Comunităților Europene sub numărul T-431/05 și transferată la Tribunalul Funcției Publice a Uniunii Europene prin Ordonanța din 15.12.2005).