Language of document :

Sodba Sodišča za uslužbence (občna seja) z dne 24. junija 2008 - Cerafogli in Paolo Poloni proti ECB

(Zadeva F-116/05)1

(Javni uslužbenci - Osebje ECB - Osebni prejemki - Metoda izračunavanja letne prilagoditve osebnih prejemkov - Izvršitev sodbe sodišča Skupnosti - Potrditveni akt - Nedopustnost)

Jezik postopka: francoščina

Stranke

Tožeči stranki: Maria Concetta Cerafogli in Paolo Poloni (Frankfurt na Majni, Nemčija) (zastopnika: G. Vandersanden in L. Levi, odvetnika)

Tožena stranka: Evropska centralna banka (zastopniki: F. Malfrère in K. Sugar, zastopnika, skupaj s H.-G. Kamannom, odvetnikom)

Predmet zadeve

Prvič, razglasitev ničnosti plačilnih listov tožečih strank za mesec julij 2001, kot ju je sestavila Evropska centralna banka maja 2005 ob izvršitvi sodbe Sodišča prve stopnje z dne 20. novembra 2003 v zadevi Cerafogli in Poloni proti ECB, T-63/02, ter drugič, odškodninski zahtevek.

Izrek sodbe

Tožba se zavrže kot nedopustna.

Vsaka stranka nosi svoje stroške.

____________

1 - UL C 48, 25.2.2005 (zadeva sprva vpisana v vpisnik pri Sodišču prve stopnje Evropskih skupnosti pod št. T-431/05 in odstopljena Sodišču za uslužbence Evropske unije s sklepom z dne 15.12.2005).