Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 8. května 2008 - Kerstens v. Komise

(Věc F-119/06)1

(Veřejná služba - Úředníci - Přípustnost - Organizační schéma - Akt nepříznivě zasahující do právního postavení - Změna místa výkonu práce - Změna pracovní náplně - Služební zájem - Rovnocennost pracovních míst - Skrytá sankce - Zneužití pravomoci)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Petrus Kerstens (Overijse, Belgie) (zástupce: C. Mourato, advokát)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: K. Herrmann a M. Velardo, zmocněnci)

Předmět věci

Jednak zrušení rozhodnutí řídícího výboru Úřadu pro správu a vypořádávání individuálních nároků ze dne 8. prosince 2005 o změně organizačního schématu uvedeného úřadu v rozsahu, v němž stanoví, že se žalobce, v té době vedoucí odboru "Zdroje", převádí na funkci, jejíž náplní je výzkum a prognostika, a jednak návrh na náhradu škody

Výrok rozsudku

Žaloba se zamítá.

Každý z účastníků řízení ponese vlastní náklady řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 294, 2.12.2006, s. 68.