Language of document :

A Közszolgálati Törvényszék (második tanács) 2008. május 8-i ítélete - Kerstens kontra Bizottság

(F-119/06. sz. ügy)1

(Közszolgálat - Tisztviselők - Elfogadhatóság - Szervezeti ábra - Sérelmet okozó aktus - Beosztás megváltozása - Szolgálati érdek - Munkakörök egyenértékűsége - Leplezett szankció - Hatáskörrel való visszaélés)

Az eljárás nyelve: francia

Felek

Felperes: Petrus Kerstens (Overijse, Belgium) (képviselő: C. Mourato ügyvéd)

Alperes: az Európai Közösségek Bizottsága (képviselők: K. Herrmann és M. Velardo meghatalmazottak)

Az ügy tárgya

Egyrészt a Személyi Juttatásokat Kezelő és Kifizető Hivatal (PMO) igazgatási bizottságának a PMO szervezeti ábrájának megváltoztatásáról szóló, 2005. december 8-i határozatának megsemmisítése annyiban, amennyiben e határozat az akkor az "Eszközök" egység vezetőjeként tevékenykedő felperes vizsgálati és jövőkutatási munkakörbe való újrabeosztását eredményezte, másrészt kártérítési kérelem.

Az ítélet rendelkező része

A Közszolgálati Törvényszék a keresetet elutasítja.

A felek maguk viselik saját költségeiket.

____________

1 - HL C 294., 2006.12.2., 68. o.