Language of document :

Hotărârea Tribunalului Funcției Publice (Camera a doua) din 8 mai 2008 - Kerstens/Comisia Comunităților Europene

(Cauza F-119/06)1

(Funcție publică - Funcționari - Admisibilitate - Organigramă - Act care lezează - Schimbarea locului de muncă - Schimbarea atribuţiilor - Interesul serviciului - Echivalența locurilor de muncă - Sancțiune deghizată - Deturnare de putere)

Limba de procedură: franceza

Părțile

Reclamant: Petrus Kerstens (Overijse, Belgia) (reprezentant: C. Mourato, avocat)

Pârâtă: Comisia Comunităților Europene (reprezentanți: K. Herrmann și M. Velardo, agenți)

Obiectul

Pe de o parte, anularea Deciziei din 8 decembrie 2005 a Comitetului de direcție al Oficiului pentru Administrarea și Plata Drepturilor Individuale (PMO) privind modificarea organigramei respectivului oficiul, în măsura în care această decizie a avut ca efect numirea reclamantului, la momentul respectiv șeful unității "resurse", într-o funcție de studii și perspective, și pe de altă parte, o cerere de daune interese

Dispozitivul

Respinge acțiunea.

Fiecare parte suportă propriile cheltuieli de judecată.

____________

1 - JO C 294, 2.12.2006, p. 68