Language of document :

Rozsudek Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 22. května 2008 - Pascual-García v. Komise

(Věc F-145/06)1

(Veřejná služba - Všeobecné výběrové řízení - Podmínky přijetí - Požadovaná odborná praxe - Odmítnutí přijmout uchazeče zapsaného na rezervním seznamu - Posuzovací pravomoc výběrové komise a orgánu oprávněného ke jmenování)

Jednací jazyk: francouzština

Účastníci řízení

Žalobce: Cesar Pascual-García (Madrid, Španělsko) (zástupci: B. Cortese a C. Cortese, advokáti)

Žalovaná: Komise Evropských společenství (zástupci: J. Currall a M. Velardo, zmocněnci)

Předmět věci

Zrušení rozhodnutí generálního ředitele Společného výzkumného střediska Komise ze dne 7. dubna 2006 o odmítnutí kandidatury žalobce na pracovní místo, na které se vztahuje oznámení o volném pracovním místě COM/2005/2969 - B*3/B*11 - IHCP - Ispra, a doplnění poznámky do rezervního seznamu výběrového řízení EPSO/B/23/04 informující útvary Komise o tom, že žalobce nesplňuje požadavky stanovené v oznámení o uvedeném výběrovém řízení.

Výrok rozsudku

Rozhodnutí generálního ředitele Společného výzkumného střediska (SVS) Komise Evropských společenství ze dne 7. dubna 2006 o odmítnutí kandidatury Pascuala Garcíi na pracovní místo, na které se vztahuje oznámení o volném pracovním místě COM/2005/2969 a o doplnění poznámky do rezervního seznamu výběrového řízení EPSO/B/23/04 informující ostatní útvary o tom, že žalobce nesplňuje požadavky přijetí do výše uvedeného všeobecného výběrového řízení, se ruší.

Komisi Evropských Společenství se ukládá náhrada nákladů řízení.

____________

1 - Úř. věst. C 56, 10.3.2007, s. 42.