Language of document :

Personalerettens dom (Anden Afdeling) af 22. maj 2008 - Pascual-García mod Kommissionen

(Sag F-145/06) 1

(Personalesag - almindelig udvælgelsesprøve - adgangsbetingelser - krav om erhvervserfaring - afvisning af at ansætte en ansøger, der er opført på reservelisten - ansættelsesudvalgets og ansættelsesmyndighedens skønsbeføjelse)

Processprog: fransk

Parter

Sagsøger: Cesar Pascual-García (Madrid, Spanien) (ved avocats B. Cortese og C. Cortese)

Sagsøgt: Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber (ved J. Currall og M. Velardo, som befuldmægtigede)

Sagens genstand

Annullation af afgørelsen af 7. april 2006 truffet af generaldirektøren for Kommissionens Fælles Forskningscenter om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning til den i stillingsopslag KOM/2005/2969 - B*3/B*11 - IHCP - Ispra omhandlede stilling og om at tilføje en anmærkning i reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/B/23/04, hvorved Kommissionens tjenestegrene underrettes om, at sagsøgeren ikke opfylder betingelserne for at deltage i nævnte udvælgelsesprøve.

Konklusion

Afgørelsen af 7. april 2006 truffet af generaldirektøren for Kommissionens Fælles Forskningscenter om ikke at imødekomme sagsøgerens ansøgning til den i stillingsopslag KOM/2005/2969 - B*3/B*11 - IHCP - Ispra omhandlede stilling og om at tilføje en anmærkning i reservelisten for udvælgelsesprøve EPSO/B/23/04, hvorved Kommissionens tjenestegrene underrettes om, at sagsøgeren ikke opfylder betingelserne for at deltage i nævnte udvælgelsesprøve, annulleres.

Kommissionen for De Europæiske Fællesskaber betaler sagens omkostninger.

____________

1 - EUT C 56 af 10.3.2007, s. 42.